Контакт

Ако искате да се свържете с администратора на сайта по следните причини:

  • Добавяне в списъка с хотели
  • Добавяне в списъка с ресторанти
  • Добавяне в сайта
  • Проблем със сайта
  • Въпроси
  • Реклама

Може да го направите на следният емайл адрес: info(@)lozenets.info