За посещение

Национален парк Странджа. – Лозенец

Парк Странджа обхваща централна Странджа и има излаз към Черно море. Може да посетите пещерите и изворите край река Младежка, пещера Еленина дупка, пещерата Махарата и морските куполни гробници. Тук е обявен първият резерват в България – Силкосия.
В района на парка се съхраняват паметници на духовната и материалната култура на България през епохите.

В парка днес се намират над 450 паметника, 20 долмена, 24 могилни некропола, 11 надгробни могили, 13 антични средновековни селища, 17 крепости, 83 параклиса и много, много други места за посещение.

лозенец река ропотамо
Река Велека – Лозенец.

Велека е река в Турция и България вливаща се в Черно море. Дълга е 147 км, на турска територия са 24 км, а на българска – 123 км. Това я нарежда на 21-во място сред българските реки. Най-голямата река в Югоизточна България и по Южното Черноморие.

Китенска река – Караагач – Лозенец.

Река в Югоизточна България, вливаща се в залива Караагач на Черно море. Дължина – 30,5 км. Освен през най-долното си течение реката минава през дълбока и залесена долина. Влива се в югоизточната част на залива Караагач, около 800 метра южно от Китен. При устието си образува дълбок лиман, които достига на места 11 до 14 метра дълбочина.

Дяволска река – Лозенец.

Дължина – 37 км. Води началото си от извор-чешма на 440 метра надморска височина с името Дуденска река, югоизточно от вр. Чукара. До село Ясна поляна тече в гориста долина, след селото завива на изток и до устието си образува заблатена долина. Влива се в Дяволския залив на Черно море, около Приморско. Площта на водосборния басейн на Дяволска река е 133 км.

 

Природен резерват Ропотамо – Лозенец.

ропотамо лозенец
Резерват Ропотамо е разположен 50 км южно от град Бургас. На негова територия се намират изключително много интересни и уникални природни обекти – лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, мочурища, блата и други. Обявен за резерват през 1940 г, а през 1962 г става народен парк. Заради засиленият и безконтролен приток на туристи, застрояванията в околностите, Ропотамо е най-застрашената защитена територия на България.

За да се запази природата в резервата, през 1992 година резерватът отново сменя статута на „строг режим“. Съгласно закона, резерватът край Лозенец се охранява и управлява от регионална инспекция по околната среда и водите в Бургас. Има построена триетажна сграда, която изпълнява функцията на информационен център.